Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email!
Aktualności:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
12.12.2014 Formularz ankietowy – strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej Ankieta przeprowadzana jest na zlecenie Urzędu Miasta Leszna w ramach projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, w którym uczestniczy 9 gmin, w tym: Leszno, Wijewo, Włoszakowice, Lipno, Rydzyna, Święciechowa, Krzemieniewo, Przemęt, Osieczna. Strategia rewitalizacji jest jednym z kilku opracowań przygotowywanych przez partnerstwo wymienionych samorządów. Poprzez badanie chcemy określić, jakie szczególnie problemy dotykają obszary wskazane do rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa.

>> więcej

Ślubowanie Burmistrza
11.12.2014 Podczas obrad II Sesji Rady Miejskiej Rydzyny uroczyste ślubowanie złożył nowo wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Pan Kornel Malcherek. Pan Kornel Malcherek ma 37 lat, od urodzenia mieszka w Rydzynie. Ukończył studia wyższe na kierunku administracja samorządowa, ma również tytuł licencjata na kierunku socjologii oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Od 2006 roku związany zawodowo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Ma żonę Beatę, która jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Kornel Malcherek jest ojcem 2-letniego Marcela. Osiem lat temu został wybrany do Rady Miejskiej gminy Rydzyna. W kadencji 2006 – 2010 przewodniczący Komisji Budżetu oraz Współpracy z zagranicą oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Zdrowia i Opieki Społecznej. W kadencji 2010 – 2014 przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji Młodzieży Zdrowia i Opieki Społecznej. W 2014 roku w wyborach na burmistrza zdobył 66,36 % poparcia.

>> więcej

OFAL - Strategia rewitalizacji
02.12.2014 W imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie wykonawca Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej zaprasza na spotkanie konsultacyjne wszystkie podmioty i osoby zainteresowane rewitalizacją oraz pozyskiwaniem środków unijnych na rewitalizację. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy, Rynek 1 (sala nr 10). Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej została opracowana na lata 2014-2020. W dokumencie zostały określone obszary kryzysowe wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych oraz cele, których realizacja pozwoli rozwiązać problemy zdiagnozowane na wskazanych obszarach. Do najczęściej występujących problemów należą: niekorzystne trendy demograficzne, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezrobocie, zła sytuacja mieszkaniowa, przestępczość, niska przedsiębiorczość, a także ograniczony dostęp do usług publicznych oraz zły stan obiektów i infrastruktury. Wszystkie działania, które mogą przyczynić się do rozwiązania wymienionych problemów na wydzielonych obszarach, będą miały szanse na wsparcie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Do udziału w spotkaniu zaprasza się przedstawicieli instytucji i organizacji, które statutowo zajmują się rozwiązywaniem wymienionych problemów, w szczególności instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także przedstawicieli sołectw wskazanych jako obszary wymagające rewitalizacji. Obszar wybrany do rewitalizacji w mieście Rydzyna to: centrum miasta Na terenach wiejskich gminy do rewitalizacji wskazano sołectwa: Jabłonna, Lasotki, Robczysko, Tworzanice.

>> więcej

OFAL - zaprasza na konsultacje społeczne
02.12.2014 Zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców związane z opracowaniem „Strategii rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej”. Celem konsultacji jest zaprezentowanie mieszkańcom założeń Strategii oraz zebranie wniosków i uwag.

>> więcej

Konkursy dla organizacji pozarządowych
02.12.2014 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu.

>> więcej

Medale od Prezydenta RP
25.11.2014 W dniu 07 listopada 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna - Grzegorz Jędrzejczak wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale otrzymali Dostojni Jubilaci: Janina i Kazimierz BOROWIAK, zam. Robczysko; Maria i Werner HOFFMANN, zam. Kłoda; Regina i Stanisław KASPRZAK, zam. Kaczkowo; Krystyna i Jerzy KIRSZKE, zam. Pomykowo; Elżbieta i Hieronim ŁUKASZEWSCY, zam. Rydzyna; Anna i Jerzy MUSZYŃSCY, zam. Dąbcze; Teresa i Janusz RYBIŃSCY, zam. Dąbcze; Bronisława i Bronisław SKROBAŁA, zam. Rojęczyn; Daniela i Kazimierz SUDNIK, zam. Dąbcze; Kazimiera i Stanisław ŚLĘZAK, zam. Kłoda; Zofia i Zygmunt URBANIAK, zam. Kłoda. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Przedszkola w Rydzynie – grupa „Puchatki”, którą przygotowała wychowawczyni grupy – Violetta Wrotyńska.

>> więcej

Rydzyna w dokumentacji konserwatorskiej
25.11.2014 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak oraz Pan Maciej Urban – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zapraszają na otwarcie autorskiej wystawy pt. Rydzyna w dokumentacji konserwatorskiej 1895-2014, Zapraszamy w dniu 27 listopada (czwartek) godz.17.00 – Rydzyński Ośrodek Kultury - sala widowiskowa.

>> więcej

Przebudowa dróg w Kłodzie i Dąbczu
14.11.2014 Na ukończeniu jest realizacja zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda. Łączny koszt budowy dróg w Dąbczu oraz Kłodzie wyniesie 538.504,90 zł. Na realizację w/w zadania Gmina Rydzyna otrzymała dotację ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 107.500 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne “DROGOMEL” z Góry.

>> więcej

1 2 3 4 5 NastępnyOstatni