Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email!


 


 


 


 


 

 

 

Aktualności:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
16.04.2014 W dniu 16 kwietnia 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie – etap II: Przebudowa ulicy Tylnej wraz z kanalizacją deszczową". Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi - roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 7 maja 2014 roku o godz. 10.00.

>> więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
04.04.2014 W dniu 4 kwietnia 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rydzynie oraz w Dąbczu wraz z przyłączami". Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi - roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00.

>> więcej

Przebudowa ulicy Dembowskiego
02.04.2014 Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Rydzyna – ulica Dembowskiego. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne “DROGOMEL” z Góry, które zrealizuje inwestycję za kwotę 256.060,85 zł. Prace budowlane mają zostać zakończone do 30 czerwca br.

>> więcej

Przebudowa ulicy Łąkowej
02.04.2014 Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie - etap I: Kanalizacja deszczowa w ulicy Łąkowej. Wykonawcą robót jest firma LU-MAX Łukasz Masłowski z Leszna. Koszt inwestycji wyniesie 73.712,89 zł. Prace budowlane zakończą się do 31 maja br. W miesiącu maju planowany jest również przetarg na realizację drugiej części zadania tj. przebudowę ul. Tylnej w Rydzynie.

>> więcej

Remont świetlicy ze środków UE
31.03.2014 Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji wykonane zostaną roboty remontowe polegające m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie okien oraz ociepleniu budynku. Łączny koszt projektu to około 95 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

>> więcej

„Wianki w Rydzynie” dofinansowane z UE
31.03.2014 Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wianki w Rydzynie". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu oszacowano na 17 509,55 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 11 419,68 zł. Realizacja projektu planowana jest na 14 czerwca 2014 roku na terenie Zbiornika wodnego w Rydzynie.

>> więcej

Przebudowa drogi powiatowej
26.03.2014 Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś -Pawłowice. Inwestycja polega na przebudowie 4,2 km drogi oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z Leszna, które zrealizuje inwestycję za kwotę 4 945 425,01 zł. Gmina Rydzyna przekazała Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania kwotę 150 tys. zł.

>> więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
25.03.2014 W dniu 25 marca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na "Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko". Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi - roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

>> więcej

1 2 3 4 5 NastępnyOstatni