Pomnik Historii

Prezydent RP Andrzej Duda wpisał Rydzynę oraz cały zespół rezydencjonalno-urbanistyczny na listę Pomników Historii.

Rydzyna powiązana z otoczeniem urbanistycznym jest cennym i czytelnym do dziś przykładem kompozycji wiążącej przestrzennie kilka sprzężonych osiowo elementów ukształtowanych w XVII i XVIII wieku. Odznacza się wyjątkowymi wartościami historycznymi, urbanistyczno-architektonicznymi i naukowymi. Zespół usytuowany jest w północno-wschodniej części Rydzyny. W jego skład wchodzą: zamek, rozległy park, monumentalne oficyny i budynki gospodarcze oraz założenie ogrodowe z budynkiem strzelnicy.

Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia nowych Pomników Historii zostały ogłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Więcej informacji na stronie NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

 

Uroczystość wpisania przez Prezydenta RP nowych obiektów zabytkowych na listę Pomników Historii.

Pałac Prezydencki, 15 marca 2017