Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie

Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000

jednego z największych osiedli w Rydzynie. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu odwodnienia ulic oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Projektowane do przebudowy drogi przebiegają w terenie zabudowanym w większości budownictwem jednorodzinnym, odwodnienie drogi wymaga wykonania kanalizacji deszczowej ze studniami rozsączającymi. Drogi, chodniki, ciągi pieszo jezdne wykonane zostaną z kostki betonowej. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Dla poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wyniesione: skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Całość obejmuje przebudowę około 2000mb ulic wraz z odwodnieniem.

Wartość zadania opiewa na kwotę: 8.095.299,76 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie: 7.498.676,16 złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło w tym: 6 sal lekcyjnych, sale komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty, całość z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Dąbcze dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, średniorocznie zamieszkuje w miejscowości 100 nowych osób. Aby ograniczyć zmianowości zajęć lekcyjnych wymagana jest rozbudowa. Projekt wywiera pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju oraz sprawiedliwy dostęp do edukacji dzieci z terenów wiejskich.

Wartość zadania opiewa na 11.162.394,33 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 6,5 mln złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Rydzyna otrzymała 6 mln zł na realizację projektu pn. przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021-2022.

Wartość inwestycji: 14.082.636,43 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 6.000.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy budynku byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany o nową. Rozbudowa przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentysty. Do każdej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych.  


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda

W 2020 r. rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda (tzw. „Mała Kłoda”)

Wartość całego zadania to kwota 2.061.977,92 z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 719.822,00 zł

Termin zakończenia prac to 31.05.2021 r.
Oficjalne otwarcie drogi przy udziale zaproszonych gości odbyło się 18 czerwca 2021 r.

Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

„Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i ul. S. Czarnieckiego w Rydzynie”

 

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Rydzyna realizuje kolejną ważna dla mieszkańców inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i ul. S. Czarnieckiego w Rydzynie”.

Kwota dofinansowania to 820.418,98 zł. Całkowita wartość projektu to 1.708.575,46. Pozostałą kwotę ze swoich środków wyłoży Gmina Rydzyna.

Projektowana droga przebiega w terenie zabudowanym w otoczeniu budynków jednorodzinnych osiedla „Młyńska Góra”. Wykonana zostanie siec kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, pobudowane zostaną dwa wzniesione skrzyżowania. Szerokość jezdni będzie wynosiła 6 m. Zostaną przebudowane odcinki chodników.

Termin zakończenia prac to 30.09.2021 r.


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda

W 2020 r. rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda (tzw. „Mała Kłoda”)

Wartość całego zadania to kwota  2.061.977,92 z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wynosiło  1.237.186,75

Przedmiotem projektu była inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłoda. W ramach zadania przebudowano 900 mb drogi o szerokości jezdni 6,0m. Droga wykonana została w przekroju ulicznym z obramowaniem z krawężnika betonowego o nawierzchni asfaltowej, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. Wykonano nowe chodniki i wjazdy do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano inteligentne podświetlenia przejść dla pieszych wraz z aktywną sygnalizacją ostrzegawczą. Zamontowany został również radar informującą o prędkości ruchu pojazdów.

Termin zakończenia prac to 31.05.2021 r.

Oficjalne otwarcie drogi przy udziale zaproszonych gości odbyło się 18 czerwca 2021 r.

Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła “Rydzyna” Drogi Ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna

W 2019 roku Gmina Rydzyna zrealizowała zadanie pn. przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła “Rydzyna” Drogi Ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna.

W ramach projektu przebudowano blisko 3km dróg gminnych.

Całkowita wartość zadania to 3 098 438,29 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 1.549.219 zł

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i