Terminarz

Terminarz

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00.

Dyżury radnych odbywają się w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna
/sala narad/ w godzinach od 14:00 do 15:00.

D Y Ż U R Y  RADNYCH  RADY  MIEJSKIEJ  RYDZYNY 

od 13.02.2023 r. do 29.05.2023 r.

L.p.Imię i nazwisko radnegoTermin dyżuru
1.GRAŻYNA DEMBICKA13.02.2023r.
2.KAROL DEMBICKI20.02.2023r.
3.AGNIESZKA KASPROWIAK27.02.2023r.
4.EMILIA KRAŚNER06.03.2023r.
5.JULIAN KRUCZEK13.03.2023r.
6.RADOSŁAW KULUS20.03.2023r.
7.JAN NAWROTKIEWICZ27.03.2023r.
8.MARCIN OTTO03.03.2023r.
9.PIOTR PATEK17.04.2023r.
10.MARCIN PIERZCHAŁA24.04.2023r.
11.MAREK PIETRZAK08.05.2023r.
12.KRYSTYNA RYPIŃSKA15.05.2023r.
13.LESZEK SKROBAŁA22.05.2023r.
14.MARCIN URBANOWICZ29.05.2023r.

Wszystkie posiedzenia Rady są otwarte dla mieszkańców – z wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii.

Nagrania sesji udostępniane są na stronie https://rydzyna.pl/gmina/rada-miejska-rydzyny/sesje/

 

LIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
28.03.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.03.2023r. godz. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LIV Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.03.2023r. g. 13.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 

 • Analiza i realizacja wniosków złożonych przez Gminę Rydzyna, a objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w 2022 roku.
 • Analiza finansowa i rodzaj wykonywanej infrastruktury drogowej w Gminie Rydzyna w 2022 roku.
 • Sprawy różne i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

16.03.2023r. g. 10.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 

 • Omówienie tematu związanego z organizacją ruchu na terenie Rynku w Rydzynie
 • Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
15.03.2023r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja o realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2022.
 • Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
09.03.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wydatków budżetowych na zadania oświatowe za 2022 r. oraz omówienie planowanych inwestycji oświatowych w najbliższych latach.
 • Analiza postępu prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dąbczu.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.02.2023r. g. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń dotowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – informacja o ich działalności.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
20.02.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
20.02.2023r. godz. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LIII Sesji Rady.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
15.02.2023r. godz. 14:00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej Rydzyny.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
08.02.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Sprawdzenie realizacji wniosków zapytań oraz interpelacji radnych i przedstawicieli pomocniczych jednostek samorządowych za 2022r.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
24.01.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
23.01.2023r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LII Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
23.01.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
19.01.2023r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
18.01.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.01.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
20.12.2022r. godz. 16.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
19.12.2022r. godz. 17.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LI Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

L Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
29.11.2022r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
29.11.2022r. godz. 13.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przedstawienie i analiza projektu budżety miasta i gminy Rydzyna na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
28.11.2022r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady L Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
08.11.2022r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wniosków i założeń inwestycyjnych do budżetu na rok 2023.
 • Analiza postępu prac przy usuwaniu azbestu z obiektów indywidualnych.
 • Analiza wydatków na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XLIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
31.10.2022r. godz. 14.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
24.10.2022r. godz. 15.00

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
24.10.2022r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 roku.
 • Przedstawienie i omówienie propozycji stawek podatkowych na 2023 rok.
 • Sprawy różne i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa – komisja wyjazdowa
18.10.2022r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022.
 • Opiniowanie propozycji stawek podatków lokalnych.
 • Informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rydzyna.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
17.10.2022r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022 wraz  z omówieniem wyników nauczania w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (temat z udziałem Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych).
 • Analiza informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów i wydatków w zakresie oświaty.
 • Zaopiniowanie projektów stawek podatków lokalnych.
 • Wolne głosy i wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
11.10.2022r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 • Analiza ze sprzedaży mienia komunalnego i działek budowanych w I półroczu 2022 r.
 • Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2023 rok.
 • Analiza wniosków i założeń inwestycyjnych do budżetu na rok 2023.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
04.10.2022r. (wtorek) godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
03.10.2022r. godz. 15.00

 

XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
06.09.2022r. g. 15.00

 

XLV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
09.08.2022r. (wtorek) godz. 15.00

 

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
04.07.2022r. g. 15.00

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
14.06.2022r. (wtorek) godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
14.06.2022r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrad XLIII Sesji.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
13.06.2022r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza i opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Analiza udzielonych dotacji z budżetu gminy w roku 2021.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
08.06.2022r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza i opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Założenia organizacji nowego roku szkolnego w świetle przedłożonych arkuszy organizacji szkół w roku 2022/2023.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
07.06.2022r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wydatków na remonty i zakup wyposażenia sali wiejskich w Gminie Rydzyna.
 • Analiza rozbudowy sieci oświetleniowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XLII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
10.05.2022r. (wtorek) godz. 15.00

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
09.05.2022r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza i opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2021.
 • Analiza wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2021 roku.
 • Sprawy różne i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
05.05.2022r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Wykonanie budżetu gminy za rok 2021. Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i wniosku w sprawie absolutorium za rok 2021 dla Burmistrza Miasta i Gminy.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.04.2022r. g. 13.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
 • Analiza i opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Program działania Rydzyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Rydzynie w roku 2022.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2021 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów i wydatków w zakresie oświaty.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa – komisja wyjazdowa
22.04.2022r. g. 10.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Zapoznanie się ze stanem obiektów jednostek OSP działających na terenie Gminy Rydzyna.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
15.04.2022r. g. 10.00

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
13.04.2022r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg.
 • Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XL Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
29.03.2022r. (wtorek) godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
28.03.2022r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady XL Sesji Rady.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
28.03.2022r. godz. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza i realizacja wniosków złożonych przez Gminę Rydzyna, a objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w 2021 roku.
 • Analiza finansowa i rodzaj wykonywanej infrastruktury drogowej w Gminie Rydzyna w 2021 roku.
 • Sprawy różne i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
17.03.2022r. godz. 13.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja o realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021.
 • Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 • Wolne głosy i wnioski (opiniowanie projektów uchwał dotyczących pomocy społecznej).

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
16.03.2022r. godz. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie.
 • Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
10.03.2022r. godz. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wydatków budżetowych na zadania oświatowe za 2021 r. oraz omówienie planowanych inwestycji oświatowych w najbliższych latach.
 • Analiza postępu prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w TRYBIE ZDALNYM
08.02.2022r. (wtorek) godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w TRYBIE ZDALNYM
07.02.2022r. (poniedziałek) godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady XXXIX Sesji.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy..

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w TRYBIE ZDALNYM
07.02.2022r. (poniedziałek) godz. 14.15

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa  w TRYBIE ZDALNYM

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
31.01.2022r. (poniedziałek) godz. 15.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 • Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
31.01.2022r. (poniedziałek) godz. 14.45

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
28.12.2021 r. (wtorek) godz. 15.00

 

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
13.12.2021 r. (poniedziałek) godz. 15.00

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI POD PRZEWODNICTWEM  KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SALA NARAD URZĘDU MIASTA I GMINY RYDZYNA
29.11.2021r. godz. 15.00

TEMAT POSIEDZENIA:

Przedstawienie projektu budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 – 2036.

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
23.11.2021 r. (wtorek) godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
22.11.2021r. (poniedziałek) godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • informacja o realizacji zadań statutowych Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na terenie gminy, z uwzględnieniem oceny skuteczności zmian wprowadzanych w systemie.
 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady XXXVI sesji.

 

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ – SALA NARAD URZĘDU MIASTA I GMINY RYDZYNA
16.11.2021r. godz. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wydatków Gminy Rydzyna na fundusz sołecki za rok 2020 i 2021.
 • Analiza realizowanych projektów, programów unijnych, rządowych i innych.

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
26.10.2021 r. (wtorek) godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
25.10.2021r. (poniedziałek) godz. 15.00

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW – 25.10.2021r. godz. 14.00

 1. Przedstawienie i omówienie propozycji stawek podatkowych na 2022 rok.
 2. Sprawy różne i wolne głosy.

 

KOMISJA ROLNICTWA – 19.10.2021r. godz. 13.00

 1. Informacja na temat zasobu mieszkań komunalnych i jego wykorzystania.
 2. Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2022 r.
 3. Spawy bieżące i wolne głosy

 

KOMISJA OŚWIATY – 18.10.2021r. godz. 13.00

 1. Informacja z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2020/2021 wraz
  z omówieniem wyników nauczania w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Zaopiniowanie projektów stawek podatków lokalnych.
 3. Wolne głosy i wnioski

 

KOMISJA REWIZYJNA – 12.10.2021r.  godz. 14.30

 1. Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2022 rok.
 2. Analiza wniosków i założeń inwestycyjnych do budżetu na rok 2022.

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW – 21.09.2021r. godz. 14.30

 • Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 • Analiza ze sprzedaży mienia komunalnego i działek budowanych w I półroczu 2021 r.

 

KOMISJA ROLNICTWA – 27.09.2021r. godz. 14.00

 • Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 • Ocena realizacji wydatkowania środków na ochronę środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu).
 • Informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rydzyna.

 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

14.09.2021 r. (wtorek) g. 15.00

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
8.09.2021 r. (środa) g. 13.00

 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
22.06.2021 r. (wtorek) g. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
21.06.2021 r. (poniedziałek) g. 15.00

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
29.06.2021 r. (wtorek) g. 13.00
TEMATY:
– Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez Rydzyński Ośrodek Kultury.
– Działalność Orlików, hal sportowych oraz świetlic wiejskich w okresie wakacji.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
21.06.2021 r. (poniedziałek) g. 14.00
TEMATY:
Analiza udzielonych dotacji z budżetu gminy w roku 2020.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa – wyjazdowe
16.06.2021 r. (środa) g. 9.00
TEMATY: Wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie oraz do Zakładu Zagospodarowania  Odpadów w Trzebani.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
09.06.2021 r. (środa) godz. 14.30

TEMATY:
– Analiza wydatków finansowych przeznaczonych na remonty świetlic, hal sportowych i innych placówek będących własnością Gminy Rydzyna.
– Analiza przebiegu prac projektowych i statusu realizacji zadań inwestycyjnych związanych
z rozbudową kanalizacji Gminy.

 

25.05.2021 r. godz. 15:00
XXXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

24.05.2021 r. godz. 15:00
Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

24.05.2021 r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Analiza finansowa i rodzaj wykonywanej infrastruktury drogowej w Gminie Rydzyna w 2020 roku.
 2. Analiza wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2020 roku.
 3. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2020.
 4. Sprawy różne i wolne głosy.

18.05.2021 r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o standardzie wody pitnej oraz planowanych inwestycjach na terenie Gminy Rydzyna.
 2. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok
 1. Sprawy bieżące i wolne głosy.

06.05.2021r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Analiza sytuacji mieszkaniowej w Gminie (liczba mieszkań komunalnych, realizacja opłat z tytułu czynszu najmu, wydatki na remonty mieszkań).
 2. Informacja na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w roku 2020.
 3. Wykonanie budżetu gminy za rok 2020. Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i wniosku w sprawie absolutorium za rok 2020 dla Burmistrza Miasta i Gminy.
 4. Sprawy bieżące.

05.05.2021r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
 2. Założenia organizacji nowego roku szkolnego w świetle przedłożonych arkuszy organizacji szkół w roku 2021/2022.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów i wydatków w zakresie oświaty
 5. Wolne głosy i wnioski.

13.04.2021 r. godz. 15:00
XXXI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Wspólne posiedzenie Komisji – ODWOŁANE

12.04.2021r. g. 15.00 sala Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

 1. Analiza materiałów przygotowanych pod obrady XXX Sesji Rady.
 2. Sprawy bieżące i wolne głosy.

22.03.2021 r. godz. 15:00
XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – ODWOŁANE

29.03.2021r. g. 14.00 sala Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

 1. Analiza finansowa i rodzaj wykonywanej infrastruktury drogowej w Gminie Rydzyna
  w 2020 roku.
 2. Sprawy różne i wolne głosy.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa – ODWOŁANE

24.03.2021r. g. 14.00 sala narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

 1. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o standardzie wody pitnej oraz planowanych inwestycjach na terenie Gminy Rydzyna.
 2. Sprawy bieżące i wolne głosy.

Posiedzenie Komisji Oświaty

22.03.2021r. g. 16.00 sala narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

 1. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń dotowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – informacja o ich działalności.
 2. Wolne głosy i wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

10.03.2021r. g. 14.30 sala narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

 1. Analiza wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Miasta w 2020 roku.
 2. Analiza wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy w 2020 r. przez jednostki OSP funkcjonujące na terenie Gminy Rydzyna.

23.02.2021r. godz. 15:00
XXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

22.02.2021r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali OSP Dąbcze

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Analiza i realizacja wniosków złożonych przez Gminę Rydzyna, a objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w 2020 roku.
 2. Sprawy różne i wolne głosy.

18.02.2021r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Program działania Rydzyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Rydzynie
  w roku 2021.
 2. Informacja o realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020.
 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 4. Wolne głosy i wnioski.

11.02.2021r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 2. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie.
 3. Sprawy bieżące i wolne głosy.

10.02.2021r. godz. 14:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Sprawdzenie realizacji wniosków zapytań oraz interpelacji radnych i przedstawicieli pomocniczych jednostek samorządowych za 2020r.
 2. Sprawy bieżące.

28.01.2021r. godz. 14:00
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

27.01.2021r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 2. Sprawy bieżące i wolne głosy.

26.01.2021r. godz. 14:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021.
 3. Sprawy bieżące

25.01.2021r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.
 2. Sprawy różne i wolne głosy.

25.01.2021r. godz. 15:00
Wspólne posiedzenie Komisji w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Analiza materiałów przygotowanych pod obrady XXVIII Sesji Rady.
 2. Sprawy bieżące i wolne głosy.

15.01.2021r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Zaopiniowanie wniosków złożonych przez kluby sportowe i stowarzyszenia w celu otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna.
 2. Wolne głosy i wnioski.

28.12.2020r. godz. 15:00
XXVII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

09.12.2020r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

02.12.2020r. godz. 14:00 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Wspólne posiedzenie Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów.

24.11.2020r. godz. 15:00 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
XXVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

27.10.2020r. godz. 15:00
XXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

26.10.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.10.2020r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

08.10.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

22.09.2020r. godz. 13:00
XXIV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

21.09.2020r. godz. 14:00
Łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów,  Komisji Oświaty i Komisji Rolnictwa
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

11.08.2020r. godz. 15:00
XXIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

17.06.2020r. godz. 15:00
XXII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

05.06.2020r. godz. 11:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

12.05.2020r. godz. 15:00
XXI sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

06.05.2020r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

27.04.2020r. godz. 17:00
XX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

27.03.2020r. godz. 15:00
XIX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

24.03.2020r. godz. 15:00 – odwołana
XIX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

23.03.2020r. godz. 14:15 – odwołane
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

19.03.2020r. godz. 13:00 – odwołane
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

18.03.2020r. godz. 16:00 – odwołane
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

12.03.2020r. godz. 14:00 – odwołane
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.02.2020r. godz. 15:00
XVIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

24.02.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

20.02.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.02.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

14.02.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.01.2020r. godz. 11:00
XVII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie

20.01.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

15.01.2020r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

13.01.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

09.01.2020r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

02.12.2019r. godz. 14:00
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

27.11.2019r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.11.2019r. godz. 15:00
XV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.11.2019r. godz. 16:00
Otwarte posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

05.11.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.10.2019r. godz. 15:00
XIV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

28.10.2019r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.10.2019r. godz. 11:30
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

24.10.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.10.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.09.2019r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

24.09.2019r. godz. 15:00
XIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

23.09.2019r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.09.2019r. godz. 12:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

12.09.2019r. godz. 10:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

12.09.2019r. godz. 09:00
XII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

20.08.2019r. godz. 15:00
XI sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

14.08.2019r. godz. 12:00
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.06.2019r. godz. 14:00
X sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

11.06.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

04.06.2019r. godz. 10:00
IX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie

03.06.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

03.06.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

30.05.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

08.05.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

07.05.2019r. godz. 15:00
VIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

07.05.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

06.05.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.04.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

15.04.2019r. godz. 15:30
VII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

09.04.2019r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

04.04.2019r. godz. 16:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

03.04.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.03.2019r. godz. 15:00
VI sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.03.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.02.2019r. godz. 15:00
V sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.02.2019r. godz. 13:30
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

19.02.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

18.02.2019r. godz. 12:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.01.2019r. godz. 15:00
IV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

28.01.2019r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

23.01.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.01.2019r. godz. 15:30
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.01.2019r. godz. 14:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.01.2019r. godz. 13:00
Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

19.12.2018r. godz. 12:00
III sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

17.12.2018r. godz. 14:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

10.12.2018r. godz. 16:00
Otwarte posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

28.11.2018r. godz. 12:00
II sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

21.11.2018r. godz. 12:00
I sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i