Terminarz

Terminarz

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Skiba dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00.

Dyżury radnych odbywają się w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna
/sala narad/ w godzinach od 14:00 do 15:00.

D Y Ż U R Y  RADNYCH  RADY  MIEJSKIEJ  RYDZYNY 

od 13.11.2023r. do 04.03.2024 r.

L.p.Imię i nazwisko radnegoTermin dyżuru
1.GRAŻYNA DEMBICKA13.11.2023r.
2.KAROL DEMBICKI20.11.2023r.
3.AGNIESZKA KASPROWIAK27.11.2023r.
4.EMILIA KRAŚNER04.12.2023r.
5.JULIAN KRUCZEK18.12.2023r.
6.RADOSŁAW KULUS08.01.2024r.
7.JAN NAWROTKIEWICZ15.01.2024r.
8.MARCIN OTTO22.01.2024r.
9.PIOTR PATEK29.01.2024r.
10.MARCIN PIERZCHAŁA05.02.2024r.
11.MAREK PIETRZAK12.02.2024r.
12.KRYSTYNA RYPIŃSKA19.02.2024r.
13.LESZEK SKROBAŁA26.02.2024r.
14.MARCIN URBANOWICZ04.03.2024r.

Wszystkie posiedzenia Rady są otwarte dla mieszkańców – z wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii.

Nagrania sesji udostępniane są na stronie https://rydzyna.pl/gmina/rada-miejska-rydzyny/sesje/

LXI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
19.12.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
18.12.2023r. godz. 15.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrad LXI Sesji.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
28.11.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.11.2023r. godz. 15.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrad LX Sesji.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Wspólne posiedzenie Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.11.2023r. godz. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Prezentacja projektu budżetu miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
22.11.2023r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja na temat zasobu mieszkań komunalnych i jego wykorzystania.
 • Realizacja budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji przemysłowych, infrastrukturalnych i innych na terenie gminy Rydzyna.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
08.11.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza zaplanowanych i zrealizowanych wydatków Funduszy Sołeckich za rok 2022 i 2023.
 • Analiza realizowanych projektów, programów unijnych, rządowych i innych.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
31.10.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
30.10.2023r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrad LIX Sesji Rady Miejskiej Rydzyny.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
05.10.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2024 rok.
 • Analiza wniosków i założeń inwestycyjnych do budżetu na rok 2024.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
26.09.2023r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023r., ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków w zakresie oświaty.
 • Wizytowanie budynku Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie przy Pl. Dąbrowskiego.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
12.09.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
11.09.2023r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LVIII Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Wspólne Posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
11.09.2023r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
 • Ocena realizacji wydatkowania środków na ochronę środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu) oraz informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Rydzyna.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
06.09.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
 • Analiza ze sprzedaży mienia komunalnego i działek budowanych w I półroczu 2023 r.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
08.08.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
07.08.2023r. godz. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LVII Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
13.06.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
12.06.2023r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LVI Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
12.06.2023r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza i opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2022.
 • Analiza wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2022 roku.
 • Analiza udzielonych dotacji z budżetu gminy w roku 2022.
 • Sprawy różne i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
01.06.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wydatków finansowych przeznaczonych na remonty świetlic wiejskich, hal sportowych i innych placówek będących własnością Gminy Rydzyna wraz z planowanymi wydatkami.
 • Analiza przebiegu prac projektowych i statusu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową kanalizacji Gminy oraz oświetlenia ulicznego.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
31.05.2023r. g. 11.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Program działania Rydzyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Rydzynie w roku 2023 oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez Rydzyński Ośrodek Kultury.
 • Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Założenia organizacji nowego roku szkolnego w świetle przedłożonych arkuszy organizacji szkół w roku 2023/2024.
 • Opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2022 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów i wydatków w zakresie oświaty.
 • Część wyjazdowa Komisji – wizytowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej Dąbczu.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

30.05.2023r. g. 11.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza i opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2022.
 • Komisja wyjazdowa – objazd świetlic wiejskich.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
09.05.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Wykonanie budżetu gminy za rok 2022. Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i wniosku w sprawie absolutorium za rok 2023 dla Burmistrza Miasta i Gminy.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
25.04.2023r. godz. 15.00

 

LIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
28.03.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.03.2023r. godz. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LIV Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.03.2023r. g. 13.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza i realizacja wniosków złożonych przez Gminę Rydzyna, a objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w 2022 roku.
 • Analiza finansowa i rodzaj wykonywanej infrastruktury drogowej w Gminie Rydzyna w 2022 roku.
 • Sprawy różne i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

16.03.2023r. g. 10.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Omówienie tematu związanego z organizacją ruchu na terenie Rynku w Rydzynie
 • Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
15.03.2023r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja o realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2022.
 • Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
09.03.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wydatków budżetowych na zadania oświatowe za 2022r. oraz omówienie planowanych inwestycji oświatowych w najbliższych latach.
 • Analiza postępu prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dąbczu.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
27.02.2023r. g. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń dotowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – informacja o ich działalności.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
20.02.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
20.02.2023r. godz. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LIII Sesji Rady.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
15.02.2023r. godz. 14:00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej Rydzyny.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
08.02.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Sprawdzenie realizacji wniosków zapytań oraz interpelacji radnych i przedstawicieli pomocniczych jednostek samorządowych za 2022r.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
24.01.2023r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
23.01.2023r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LII Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
23.01.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
19.01.2023r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
18.01.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
17.01.2023r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

LI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
20.12.2022r. godz. 16.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
19.12.2022r. godz. 17.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady LI Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

L Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
29.11.2022r. godz. 15.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
29.11.2022r. godz. 13.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Przedstawienie i analiza projektu budżety miasta i gminy Rydzyna na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
28.11.2022r. godz. 15.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza materiałów przygotowanych pod obrady L Sesji Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
08.11.2022r. g. 14.30

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wniosków i założeń inwestycyjnych do budżetu na rok 2023.
 • Analiza postępu prac przy usuwaniu azbestu z obiektów indywidualnych.
 • Analiza wydatków na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

XLIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
31.10.2022r. godz. 14.00

 

Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
24.10.2022r. godz. 15.00

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
24.10.2022r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 roku.
 • Przedstawienie i omówienie propozycji stawek podatkowych na 2023 rok.
 • Sprawy różne i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa – komisja wyjazdowa
18.10.2022r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022.
 • Opiniowanie propozycji stawek podatków lokalnych.
 • Informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rydzyna.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
17.10.2022r. g. 13.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Informacja z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022 wraz  z omówieniem wyników nauczania w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (temat z udziałem Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych).
 • Analiza informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów i wydatków w zakresie oświaty.
 • Zaopiniowanie projektów stawek podatków lokalnych.
 • Wolne głosy i wnioski.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna
11.10.2022r. g. 14.00

TEMATY POSIEDZENIA:

 • Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 • Analiza ze sprzedaży mienia komunalnego i działek budowanych w I półroczu 2022 r.
 • Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2023 rok.
 • Analiza wniosków i założeń inwestycyjnych do budżetu na rok 2023.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.

04.10.2022r. godz. 15.00 – XLVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

03.10.2022r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

06.09.2022r. godz. 15.00 – XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

09.08.2022r. godz. 15.00 – XLV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

04.07.2022r. godz. 15.00 – XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

14.06.2022r. godz. 15.00 – XLIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

14.06.2022r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

13.06.2022r. godz. 14.30 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

08.06.2022r. godz. 14.00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

07.06.2022r. godz. 14.00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

10.05.2022r. godz. 15.00 – XLII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

09.05.2022r. godz. 14.00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

05.05.2022r. godz. 14.30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

27.04.2022r. godz. 13.30 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

22.04.2022r. godz. 10.00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa – komisja wyjazdowa

15.04.2022r. godz. 10.00 -XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

13.04.2022r. godz. 14.30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.03.2022r. godz. 15.00 – XL Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

28.03.2022r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

28.03.2022r. godz. 14.00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.03.2022r. godz. 13.30 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

16.03.2022r. godz. 13.00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

10.03.2022r. godz. 14.30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

08.02.2022r. godz. 15.00 – XXXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w TRYBIE ZDALNYM

07.02.2022r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji w TRYBIE ZDALNYM

07.02.2022r. godz. 14.15 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w TRYBIE ZDALNYM

07.02.2022r. godz. 11.30 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa  w TRYBIE ZDALNYM

31.01.2022r. godz. 15.30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

31.01.2022r. godz. 14.45 – Posiedzenie Komisji Oświaty  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

28.12.2021r. godz. 15.00 – XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

13.12.2021r. godz. 15.00 -XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.11.2021r. godz. 15.00 – WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI POD PRZEWODNICTWEM  KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SALA NARAD URZĘDU MIASTA I GMINY RYDZYNA

23.11.2021r. godz. 15.00 – XXXVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

22.11.2021r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

16.11.2021r. godz. 14.30 – POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ – SALA NARAD URZĘDU MIASTA I GMINY RYDZYNA

26.10.2021r. godz. 15.00 – XXXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.10.2021r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.10.2021r. godz. 14.00 – KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

19.10.2021r. godz. 13.00 – KOMISJA ROLNICTWA

18.10.2021r. godz. 13.00 -KOMISJA OŚWIATY

12.10.2021r.  godz. 14.30 – KOMISJA REWIZYJNA

21.09.2021r. godz. 14.30 – WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

27.09.2021r. godz. 14.00 – KOMISJA ROLNICTWA

14.09.2021r. godz. 15.00 – XXXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

8.09.2021r. godz. 13.00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

22.06.2021r. godz. 15.00 – XXXIII Sesja Rady Miejskiej w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

21.06.2021r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.06.2021r. godz. 13.00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.06.2021r. godz. 14.00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

16.06.2021r. godz. 9.00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa – wyjazdowe

09.06.2021r. godz. 14.30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.05.2021r. godz. 15:00 – XXXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

24.05.2021r. godz. 15:00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

24.05.2021r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

18.05.2021r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

06.05.2021r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

05.05.2021r. godz. 13:00  – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

13.04.2021r. godz. 15:00 XXXI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

12.04.2021r. godz. 15.00 – Wspólne posiedzenie Komisji sala Rydzyńskiego Ośrodka Kultury – ODWOŁANE

22.03.2021r. godz. 15:00 – XXX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.03.2021r. godz. 14.00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów sala Rydzyńskiego Ośrodka Kultury – ODWOŁANE

24.03.2021r. godz. 14.00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa sala narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna – ODWOŁANE

22.03.2021r. godz. 16.00 – Posiedzenie Komisji Oświaty sala narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

 10.03.2021r. godz. 14.30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

23.02.2021r. godz. 15:00 – XXIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

22.02.2021r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali OSP Dąbcze

18.02.2021r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

11.02.2021r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

10.02.2021r. godz. 14:30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

28.01.2021r. godz. 14:00 – XXVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

27.01.2021r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.01.2021r. godz. 14:30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.01.2021r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.01.2021r. godz. 15:00 – Wspólne posiedzenie Komisji w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

15.01.2021r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

28.12.2020r. godz. 15:00 – XXVII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

09.12.2020r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

02.12.2020r. godz. 14:00 –  Wspólne posiedzenie Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

24.11.2020r. godz. 15:00 – XXVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

27.10.2020r. godz. 15:00 – XXV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

26.10.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.10.2020r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

08.10.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

22.09.2020r. godz. 13:00 – XXIV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

21.09.2020r. godz. 14:00 – Łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów,  Komisji Oświaty i Komisji Rolnictwa
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

11.08.2020r. godz. 15:00 – XXIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

17.06.2020r. godz. 15:00 – XXII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

05.06.2020r. godz. 11:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

12.05.2020r. godz. 15:00 – XXI sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

06.05.2020r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

27.04.2020r. godz. 17:00 – XX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

27.03.2020r. godz. 15:00 – XIX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

24.03.2020r. godz. 15:00 – XIX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury – odwołana

23.03.2020r. godz. 14:15 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna – odwołane

19.03.2020r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna – odwołane

18.03.2020r. godz. 16:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna – odwołane

12.03.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna – odwołane

25.02.2020r. godz. 15:00 – XVIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

24.02.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

20.02.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.02.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

14.02.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.01.2020r. godz. 11:00 – XVII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie

20.01.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

15.01.2020r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

13.01.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

09.01.2020r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

02.12.2019r. godz. 14:00 – Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

27.11.2019r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.11.2019r. godz. 15:00 – XV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.11.2019r. godz. 16:00 – Otwarte posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

05.11.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.10.2019r. godz. 15:00 – XIV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

28.10.2019r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.10.2019r. godz. 11:30 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

24.10.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.10.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.09.2019r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

24.09.2019r. godz. 15:00 – XIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

23.09.2019r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.09.2019r. godz. 12:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

12.09.2019r. godz. 10:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

12.09.2019r. godz. 09:00 – XII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

20.08.2019r. godz. 15:00 – XI sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

14.08.2019r. godz. 12:00 – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

25.06.2019r. godz. 14:00 – X sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

11.06.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

04.06.2019r. godz. 10:00 – IX sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie

03.06.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

03.06.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

30.05.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

08.05.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

07.05.2019r. godz. 15:00 – VIII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

07.05.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

06.05.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.04.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

15.04.2019r. godz. 15:30 – VII sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

09.04.2019r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

04.04.2019r. godz. 16:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

03.04.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.03.2019r. godz. 15:00 – VI sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.03.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

26.02.2019r. godz. 15:00 – V sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

25.02.2019r. godz. 13:30 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

19.02.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

18.02.2019r. godz. 12:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

29.01.2019r. godz. 15:00 – IV sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

28.01.2019r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

23.01.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.01.2019r. godz. 15:30 – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

21.01.2019r. godz. 14:30 – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

17.01.2019r. godz. 13:00 – Posiedzenie Komisji Oświaty w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

19.12.2018r. godz. 12:00 – III sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

17.12.2018r. godz. 14:00 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

10.12.2018r. godz. 16:00 – Otwarte posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna

28.11.2018r. godz. 12:00 – II sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

21.11.2018r. godz. 12:00 – I sesja Rady Miejskiej Rydzyny w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i