Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – wsparcie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – wsparcie

ROK 2023

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Dąbcze, Kaczkowo, Jabłonna, Przybiń i Moraczewo!

Gmina Rydzyna zakończyła zaplanowaną na ten rok przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Dąbcze, Kaczkowo, Jabłonna, Przybiń i Moraczewo. Koszt całości zadania wyniósł 857.072,66 złotych, w tym Gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 320.750 złotych, środki własne poniesione na zadanie to 536.322,66 złotych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kłodzie – umowa z wykonawcą podpisana!

W dniu 17 sierpnia 2023r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Rydzyna reprezentowaną przez Burmistrza i Skarbnika a wykonawcą na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda”, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 70 tys. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie – dach”, została firma Pana Marka Wawrzyniaka z Kłody – Zakład Blacharsko-Dekarski, Kłoda 56A, 64-130 Rydzyna.

Kwota umowy z wykonawcą: 136.175,99 zł brutto
Termin realizacji: 15 listopada 2023r.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


ROK 2022

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – etap 1

W dniu 24 czerwca br. Gmina Rydzyna otrzymała pomoc finansową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W Starostwie Powiatowym w Lesznie w dniu 27 lipca br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył na ręce Burmistrza Gminy Rydzyna Kornela Malcherka oraz Sołtysa wsi Nowa Wieś Piotra Burdy symboliczny czek o wartości 50 000zł. na projekt remontu sali wiejskiej, etap I. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.