Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i ul. S. Czarnieckiego w Rydzynie”

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Rydzyna realizuje kolejną ważną dla mieszkańców inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i ul. S. Czarnieckiego w Rydzynie”.

Kwota dofinansowania to 820.418,98 . Całkowita wartość projektu to   1.708.575,46. Pozostałą kwotę ze swoich środków wyłoży Gmina Rydzyna.

Projektowana droga przebiega w terenie zabudowanym w otoczeniu budynków jednorodzinnych osiedla „Młyńska Góra”. Wykonana zostanie siec kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, pobudowane zostaną dwa wzniesione skrzyżowania. Szerokość jezdni będzie wynosiła 6 m. Zostaną przebudowane odcinki chodników.

Termin zakończenia prac to 30.09.2021 r.

 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda

W 2020 r. rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda (tzw. „Mała Kłoda”)

Wartość całego zadania to kwota 2.061.977,92 z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wynosiło 1.237.186,75

Przedmiotem projektu była inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłoda. W ramach zadania przebudowano 900 mb drogi o szerokości jezdni 6,0m. Droga wykonana została w przekroju ulicznym z obramowaniem z krawężnika betonowego o nawierzchni asfaltowej, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. Wykonano nowe chodniki i wjazdy do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano inteligentne podświetlenia przejść dla pieszych wraz z aktywną sygnalizacją ostrzegawczą. Zamontowany został również radar informującą o prędkości ruchu pojazdów.

Termin zakończenia prac to 31.05.2021 r.
Oficjalne otwarcie drogi przy udziale zaproszonych gości odbyło się 18 czerwca 2021 r.

Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła “Rydzyna” Drogi Ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna

 

W 2019 roku Gmina Rydzyna zrealizowała zadanie pn. przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła “Rydzyna” Drogi Ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna.

W ramach projektu przebudowano blisko 3km dróg gminnych.

Całkowita wartość zadania to 3 098 438,29 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 1.549.219 zł

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i