Komisje

Komisje

Komisje

Komisja Budżetu i Finansów

Pietrzak Marek - Przewodniczący Komisji

Kraśner Emilia – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Otto Marcin – Członek Komisji

Kruczek Julian – Członek Komisji

Komisja Oświaty

Kasprowiak Agnieszka - Przewodnicząca Komisji

Rypińska Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Kulus Radosław - Członek Komisji

Patek Piotr - Członek Komisji

Urbanowicz Marcin - Członek Komisji

Stanowisko Komisji Oświaty z 9.12.2020

Komisja Rewizyjna

Nawrotkiewicz Jan - Przewodniczący Komisji

Patek Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Dembicka Grażyna - Członek Komisji

Kasprowiak Agnieszka - Członek Komisji

Rypińska Krystyna - Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Rolnictwa

Otto Marcin - Przewodniczący Komisji

Kulus Radosław - Zastępca Przewodniczącego

Dembicki Karol - Członek Komisji

Kraśner Emilia – Członek Komisji

Skrobała Leszek - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Pierzchała Marcin - Przewodniczący Komisji

Dembicki Karol - Zastępca Przewodniczącego

Dembicka Grażyna - Członek Komisji

Nawrotkiewicz Jan - Członek Komisji

Pietrzak Marek - Członek Komisji

Doraźna Komisja Statutowa

Karol Dembicki - Przewodniczący Komisji

Julian Kruczek - Członek Komisji

Jan Nawrotkiewicz - Członek Komisji

Leszek Skrobała - Członek Komisji

Marcin Urbanowicz - Członek Komisji

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i