ZUW we Wschowie – zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

31.05.2024

ZUW we Wschowie – zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01.06.2024 r.

Taryfa-ZUW-Wschowa od 01.06.2024