Burmistrz informuje o wywieszeniu wykazów

Burmistrz informuje o wywieszeniu wykazów

02.03.2022

Burmistrz informuje o wywieszeniu wykazów

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że w dniu 02 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie na okres 21 dni został wywieszony wykaz:

  • nieruchomości położonych w m. Rydzyna w rejonie ul. Wolności, oznaczonych jako działki o nr ewide: 80/5 o pow. 0,0775 ha, 80/6 o pow. 0,0745 ha, 80/7 o pow. 0,0911 ha, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zarządzenie nr 16/2022),
  • nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w m.Tarnowa Łąka oznaczonej nr ewide. 470-najem dotyczy 2m2 dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zarządzenie nr 17/2022).

Wykazy zostały opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna www.rydzyna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.rydzyna.pl

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 16/2022

Zarządzenie nr 17/2022