Zawiadomienie RZSW w Lesznie

Zawiadomienie RZSW w Lesznie

19.01.2019

Zawiadomienie RZSW w Lesznie

Zarządy Spółek Wodnych i Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie zapraszają Członków Spółek Wodnych do udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych działających na terenie gminy Rydzyna.

LpNazwa spółkiData zebraniagodzinaMiejsce
1Drenarska Dąbcze03.02.202110:00Sala w budynku biura
RZSW w Lesznie
ul. Sniadeckich 5
2Drenarska Nowa Wieś03.02.202112:30
3Drenarska Tarnowa Łąka04.02.202112:30
4Drenarska Jabłonna05.02.202110:00
5Melioracji łąk Rydzyna-Robczysko10.02.202110:00
6Melioracji łąk Tarnowa Łąka10.02.202112:00
7Drenarska Moraczewo12.02.202112:30
8Drenarska Pomykowo15.02.202110:00
9Melioracji Kłoda15.02.202112:00
10Drenarska Tworzanice – Tworzanki -Przybiń16.02.202112.30

Porządek obrad:       

  1. Otwarcie zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2020r.
  5. Dyskusja.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Uchwalenie planu pracy i budżetu na 2021r.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

Plik do pobrania: Zawiadomienie RZSW z dnia 2021.01.18