Zawiadomienie RZSW w Lesznie o walnych zgromadzeniach 2023 – Uwaga!!!! zmiana terminu zgromadzenia Spółki Tworzanice-Tworzanki-Przybiń!

Zawiadomienie RZSW w Lesznie o walnych zgromadzeniach 2023 – Uwaga!!!! zmiana terminu zgromadzenia Spółki Tworzanice-Tworzanki-Przybiń!

13.02.2023

Zawiadomienie RZSW w Lesznie o walnych zgromadzeniach 2023 – Uwaga!!!! zmiana terminu zgromadzenia Spółki Tworzanice-Tworzanki-Przybiń!

Zarządy Spółek Wodnych i Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie zapraszają Członków Spółek Wodnych do udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych działających na terenie gminy Rydzyna.

LpNazwa spółki     Data zebrania     godzinaMiejsce
1Drenarska Dąbcze07.02.202310:00Świetlica OSP Dąbcze
2Drenarska Nowa Wieś07.02.202312:30Świetlica Nowa Wieś
3Drenarska Jabłonna09.02.202312:30Świetlica  Jabłonna
4Drenarska Tarnowa Łąka14.02.202311:00Świetlica Tarnowa Łąka
5Drenarska Moraczewo16.02.202310:00Świetlica Moraczewo
6Drenarska Pomykowo17.02.202312:30Świetlica Pomykowo
7Drenarska Kłoda16.02.202312:30Świetlica Kłoda
8Melioracji łąk Rydzyna Robczysko21.02.202311:00     Rydzyński Ośrodek Kultury
9Melioracji łąk Tarnowa Łąka21.02.202312:30Rydzyński Ośrodek Kultury
10Drenarska Tworzanice – Tworzanki -Przybiń20.02.202313.00Świetlica Tworzanice

Porządek obrad:       

 1. Otwarcie zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2022r.
 5. Dyskusja.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Uchwalenie planu pracy i budżetu na 2023r.
 8. Uchwalenie zmian do Statutu Spółki
 9. Wybór do Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie