Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy

22.12.2017

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy

Zarządzeniem nr 120/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

ustala dzień 5 stycznia 2018r.(piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 6 stycznia 2018r.(sobota) . Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.)