Zarządzanie NR 39/2015

23.06.2015

Zarządzanie NR 39/2015

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 poz. 782 t.j.) w dniu 23.06.2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Rydzynie przy ul. Łopuszańskiego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące. Wykaz został opublikowany na stronie internetowej UMiG w Rydzynie www.rydzyna.pl oraz BIP.

Burmistrz

mgr Kornel Malcherek