Zaproszenie na warsztaty

03.03.2017

Zaproszenie na warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan warsztatów z interesariuszami rewitalizacji Gminy Rydzyna 6 marca 2017 r.

 • Część wprowadzająca Prezentacja – około 15 minut
 • Wstęp do zagadnienia: Gminny Program Rewitalizacji (GPR).
 • Wyniki diagnozy dla Gminy Rydzyna – obszary wyznaczone do rewitalizacji.
 • Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
 • Możliwe źródła finansowania działań inwestycyjnych.
 • Dyskusja
 • Część warsztatowa
 • Cele i kierunki rewitalizacji

Zadaniem uczestników będzie:

 • zaprojektowanie wstępnej koncepcji działań rewitalizacyjnych, które wpłyną na zmniejszenie negatywnych zjawisk występujących na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. W szczególności projekty działań winny odnosić się do zdiagnozowanych problemów na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji;
 • określenie wizji po przeprowadzeniu rewitalizacji – jak docelowo mają wyglądać dane obszary po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji.
 • Spacer studyjny
 • Spacer uczestników warsztatów po obszarze rewitalizacji nr 1. Omówienie problemów występujących na tym obszarze oraz potencjału do rozwoju. Wskazanie na spacerze lokalizacji propozycji działań dla tego obszaru wypracowanych w II części warsztatów.
 • Podsumowanie warsztatów
 • Dyskusja przy kawie i herbacie o przeprowadzonych warsztatach. Podsumowanie wypracowanych celów i kierunków rewitalizacji oraz spaceru studyjnego.