Zaproszenie dla absolwentów ZSR-B

Zaproszenie dla absolwentów ZSR-B

20.05.2021

Zaproszenie dla absolwentów ZSR-B

Drodzy absolwenci Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie

Przeżyjmy to jeszcze raz – wirtualny zjazd Absolwentów, 2021 rok.

W związku z brakiem możliwości spotkania się wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych
w Lesznie 26 września 2020 roku w czasie obchodów 100-lecia szkoły, a także w odłożonym na kwiecień 2021 roku
zjeździe absolwentów zapraszamy na wirtualne spotkanie się po latach pod hasłem: ,, Przeżyjmy to jeszcze raz”.
Ze względu na okoliczności trwającej pandemii COVID-19 przygotowaliśmy dla absolwentów Zespołu Szkół
Rolniczo-Budowlanych oraz przyjaciół i sympatyków szkoły a także Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły
Rolniczo-Budowlanej dedykowaną playlistę na szkolnym kanale YouTube-ZSR-B w Lesznie:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxbgKH3jq1l4YE7d4uVIJgGSsSsm41DTj

na której znajdują się zarówno materiały z życia szkoły w poszczególnych dekadach istnienia szkoły, jak również te
związane z działalnością edukacyjno-wychowawczą placówki dziś.
Bogata historia pokazuje, że lata spędzone w tej szkole były owocne w zawodowe doświadczenia nie tylko
z pozycji ławki szkolnej, ale poprzez uczestnictwo kolejnych pokoleń w ciekawych praktykach, wyjazdach dydaktycznych
w kraju i za granicą. Wśród uczniów naszej placówki nie brakowało również tych, którym nie obce było
współzawodnictwo sportowe, chęć niesienia pomocy innym w ramach działań społecznych i wolontariackich, czy
z sukcesem reprezentowanie szkoły na konkursach oraz olimpiadach związanych z kierunkami kształcenia.

Misją Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej od lat jest to aby wykształcić i wychować mądrego,
przedsiębiorczego, uczciwego i otwartego na zmiany młodego człowieka a jednocześnie dobrego fachowca.
Przygotowując się do obchodów 100-lecia szkoły obecnie pracujący nauczyciele i pracownicy dołożyli starań
w utrwalenie bogatej historii szkoły w postaci kolejnej monografii szkoły. Tradycją jest bowiem podsumowywanie
kolejnych etapów istnienia szkoły poprzez wydanie pozycji książkowej zawierającej spis absolwentów od początku
powołania szkoły. Dotąd, w związku z obchodami kolejnych rocznic wydano następujące publikacje w kolejności od
najstarszej:
1) ,, Leszczyńska Szkoła Rolnicza. 50 lat działalności” pod redakcją Stanisława Michalskiego, Leszno 1973 r.;
2) ,,75 lat Leszczyńskiej Szkoły Rolniczej”, pod redakcją Felicji Starczewskiej, Leszno 1997 r.;
3) ,, Leszczyńska Szkoła Rolnicza w środowisku lokalnym. Tradycja i rozwój” pod redakcją Franciszka Pawlaka,
Kazimierza Wojnowskiego, Leszno 2010 r.

We wrześniu 2020 roku z okazji obchodów 100-lecia szkoły wydaliśmy monografię pt.: ,,Szkoła łącząca pokolenia
1920-2020”. Miała wchodzić w skład pakietu dla absolwentów podczas zjazdu. Obecnie nie jest ustalony dogodny
termin spotkania się absolwentów w murach szkoły. Być może uda się go zorganizować za rok w 2022 roku – w setną
rocznicę ukończenia szkoły pierwszego rocznika absolwentów.

Jeśli wśród Państwa są osoby zainteresowane pozyskaniem okolicznościowej monografii już dziś prosimy o kontakt
telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 65 529 94 30, w formie elektronicznej
(sekretariat@zsrb.leszno.pl) lub tradycyjną pocztą: ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno. Publikacje zostaną Państwu
przesłane.

Wspólnie tworzymy wyjątkowe historie już od ponad 100 lat.

Dyrekcja
Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie