Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego

26.10.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego:

https://bip.rydzyna.pl/files/2394/wykaz_nieruchomosci_dzierzawa_-__zarzadzenie_111na2023_z_dnia_24.10.2023.pdf