Wykaz nieruchomości do dzierżawy

02.11.2016

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) dniu 02.11.2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Wykaz do pobrania