Wybrano ofertę

Wybrano ofertę

15.06.2018

Wybrano ofertę

Gmina Rydzyna rozstrzygnęła przetarg na zadanie: Przebudowa dróg gminnych: w Tworzanicach oraz Rydzynie: ul. Tylna, ul. Jana z Czerniny, ul. Pułaskiego i ul. 17 Pułku Ułanów Wlkp. Inwestycja została podzielona na cztery zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WILERBUD, która wykona inwestycje za kwotę ponad 1,1 mln zł. Wszystkie zadanie zostaną zakończone do 15 września 2018.

Informacja o wyborze oferty