Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu

16.09.2019

Wybory do Sejmu i Senatu

Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się 13 października 2019 r.

Wszelkie informacje związane z nadchodzącymi wyborami znajdują się na stronie: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

 

1 Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

6 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

7 Postanowienie w sprawie utworzenia odrembnego obwodu głosowania w Gminie Rydzyna

8 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 12 września 2019 roku w sprawie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Kalendarz

wyborczy

do 26 sierpnia 2019 r.*zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: – przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, – przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do 26 sierpnia 2019 r.powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 29 sierpnia 2019 r.dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
do 3 września 2019 r. do godz. 24:00zgłaszanie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
do 9 września 2019 r.*utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do 13 września 2019 r.podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika
do 13 września 2019 r.zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do 13 września 2019 r.zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 13 września 2019 r.losowanie numerów list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą
do 18 września 2019 r.losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze
do 23 września 2019 r.*powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
do 23 września 2019 r.*podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 23 września 2019 r.*sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 22 września 2019 r. do 30 września 2019 r.*składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do 30 września 2019 r.*zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a
od 28 września 2019 r. do 11 października 2019 r. do godz. 24:00nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do 3 października 2019 r.podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów
do 4 października 2019 r.składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 8 października 2019 r.składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do 8 października 2019 r.składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego
do 10 października 2019 r.zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
do 10 października 2019 r.zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
11 października 2019 r. o godz. 24:00zakończenie kampanii wyborczej
12 października 2019 r.przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
13 października 2019 r. w godz. 7:00‑21:00przeprowadzenie głosowania