Wojewódzki Urząd Pracy

04.07.2017

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2017 r. od godziny 00.00 do dnia 31.07.2017 r. do godziny 15.30.
Więcej szczegółów na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/198