Uwaga! Planowane wyłączenie wody w dniu 12 maja 2022r.

05.05.2022

Uwaga! Planowane wyłączenie wody w dniu 12 maja 2022r.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. zawiadamia, że 12 maja 2022r. od godz. 8:30  do około 16:00 nastąpi planowana przerwa w dostawie wody do mieszkańców miejscowości; Kłoda, Augustowo, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Junoszyn, Lasotki i Rojęczyn. 

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie pracami na tranzytowej sieci wodociągowej w związku z remontem drogi powiatowej w m. Kłoda.

Na ten czas prosimy zaopatrzyć się w wodę.

Prace wykonywać będzie firma „Vipro”, tel. 512 106 818.

Wyznaczamy dwa zastępcze punkty poboru wody:

1. Stacja uzdatniania wody w Kłodzie – za przejazdem kolejowym, tel. kontaktowy: 663 747 843.

2. Stacja uzdatniania wody w Dąbczu – przy drodze powiatowej, tel. kontaktowy: 693 165 724.

W przypadku konieczności korzystania z ww. punktów prosimy zaopatrzyć się w pojemniki.

Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie informujemy, że prace mogą być przedłużone z przyczyn od nas niezależnych a po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.