Utrudnienia w ruch w miejscowości Kłoda 11.04 – 22.04

Utrudnienia w ruch w miejscowości Kłoda 11.04 – 22.04

08.04.2022

Utrudnienia w ruch w miejscowości Kłoda 11.04 – 22.04

W związku z koniecznością wykonania przyłączy do wpustów deszczowych zlokalizowanych po prawej stronie drogi na odcinku od km 1+650 (wjazd i wyjazd na „Zapłocie”) do km 1+970 (przejazd kolejowy) jak również wybudowania w tym samym czasie wlotów budowanego kanału deszczowego do istniejącego rowu w km 1+750, konieczne jest wyłączenie tego odcinka drogi z ruchu w dni kiedy będą prowadzone roboty, tj. od dnia 11.04.2022 do dnia 15.04.2022 oraz od dnia 19.04.2022 do dnia 22.04.2022. W każdym z w/w dni wyłączenie będzie następowało w godzinach od 8.oo – 17.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, jednakże są one konieczne dla zachowania reżimu technologicznego i terminowego robót.