Swoje dane w urzędzie skarbowym zaktualizujesz on-lin

31.05.2021

Swoje dane w urzędzie skarbowym zaktualizujesz on-lin

 

  • Podatnicy, którzy muszą zmienić swoje dane w urzędzie skarbowym, mogą to teraz zrobić elektronicznie w serwisie
    e-Urząd Skarbowy.
  • Dotychczas zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 było dostępne wyłącznie w formie papierowej.

 

Udostępnienie usługi złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 w e-Urzędzie Skarbowym umożliwia podatnikom szybkie i wygodne zaktualizowanie swoich danych dotyczących adresu zamieszkania, danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, adres elektroniczny na ePUAP) oraz osobistego rachunku bankowego, na który dokonywane będą zwroty podatków lub nadpłat.

 

„To kolejne ułatwienie dla klientów KAS, którzy nie będą musieli już osobiście składać zgłoszenia ZAP-3 w swoim urzędzie lub wysyłać druku pocztą. Podatnicy mają teraz możliwość wglądu i aktualizacji swoich danych z każdego miejsca i o każdej porze” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

 

To także usprawnienie pracy urzędów skarbowych, które nie będą już musiały gromadzić i przetwarzać papierowej dokumentacji.

 

„Tylko do połowy maja do wielkopolskich urzędów wpłynęło w sumie ponad 24 tys. papierowych zgłoszeń ZAP-3, z czego 880 to zgłoszenia złożone przez podatników powiatu leszczyńskiego.  Każdy z dokumentów musiał być ręcznie wprowadzony do systemu elektronicznego. Teraz zgłoszenia te będą automatycznie trafiać do naszych baz danych” – wyjaśnia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie Maciej Hodura.

 

Przypomnijmy, że zgłoszenie ZAP-3 przeznaczone jest dla osób fizycznych, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • osoba jest objęta rejestrem PESEL,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • nie jest płatnikiem podatków,
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

 

 

 

 

Dział Obsługi Bezpośredniej

Urząd Skarbowy w Lesznie