Śmieci od 2020 r.

Śmieci od 2020 r.

26.11.2019

Śmieci od 2020 r.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przekaże mieszkańcom m.in. Gminy Rydzyna informacje o zmianach, jakie obowiązywać będą od 2020 roku. Przewodniki po zasadach postępowania z odpadami komunalnymi na terenie KZGRL będą rozdysponowane listownie oraz za pośrednictwem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Informacji można szukać także na stronie http://kzgrl.pl/,

m.in. w zakładce „zmiany od stycznia 2020 roku” oraz stronie www.naszesmieci.pl