Ślubowanie Burmistrza

11.12.2014

Ślubowanie Burmistrza

Podczas obrad II Sesji Rady Miejskiej Rydzyny uroczyste ślubowanie złożył nowo wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Pan Kornel Malcherek. Pan Kornel Malcherek ma 37 lat, od urodzenia mieszka w Rydzynie.

Ukończył studia wyższe na kierunku administracja samorządowa, ma również tytuł licencjata na kierunku socjologii oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej.

Od 2006 roku związany zawodowo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Ma żonę Beatę, która jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Kornel Malcherek jest ojcem 2-letniego Marcela. Osiem lat temu został wybrany do Rady Miejskiej gminy Rydzyna. W kadencji 2006 – 2010 przewodniczący Komisji Budżetu oraz Współpracy z zagranicą oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Zdrowia i Opieki Społecznej. W kadencji 2010 – 2014 przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji Młodzieży Zdrowia i Opieki Społecznej. W 2014 roku w wyborach na burmistrza zdobył 66,36 % poparcia.

Poniżej cały tekst krótkiego przemówienia Burmistrza z uroczystej sesji Rady Miejskiej Rydzyny:

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo

W pierwszym zdaniu chciałbym podziękować suwerenowi czyli mieszkańcom Naszej Gminy, za liczny udział w wyborach i oddanie na mnie swojego głosu w obu turach wyborów. To dzięki nim spotkał mnie zaszczyt dzisiejszego ślubowania i objęcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.
W samorządowej kadencji 2014-2018 zamierzam współpracować ze wszystkimi środowiskami działającymi w Gminie, dla dobra Gminy i jej mieszkańców.
Przed nami liczne wyzwania, zawarte już w podjętych planach i związane z nową unijną perspektywą. Dlatego jedną z moich pierwszych decyzji było zaproponowanie współpracy na rzecz Rydzyny i Gminy Panu Łukaszowi Bartkowiakowi, który będzie pełnił funkcję mojego Zastępcy i będzie odpowiadał za koordynację zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym europejskich.
W ciągu ostatnich 8 lat pracowałem w Radzie Miejskiej Rydzyny dzięki czemu poznałem meandry pracy samorządowej, szczególnie bliska była mi tematyka szeroko rozumianej oświaty, kultury i sportu. Lata te cechowały się wspólną i harmonijną współpracą jej statutowych organów, tj. Burmistrza i Rady Miejskiej na rzecz wspólnych celów. W takiej atmosferze zostało wiele zrobione. Wiele zadań w dalszym ciągu przed nami. Dlatego zakładam tak jak dotąd efektywną współpracę z Radą Miejską, gdyż tylko wspólne działanie może przyczynić się dla dobra i dalszego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny – Jaką jest Gmina Rydzyna.
Pragnę podziękować Burmistrzowi Grzegorzowi Jędrzejczakowi za liczne inicjatywy i mądre korzystanie ze wszystkich możliwych działań służących Naszej Gminie. Panie Burmistrzu dziękuję i życzę tradycyjnie dużo zdrowia i powodzenia w kolejnych zamierzeniach.

Od dziś zabieram się do ciężkiej pracy na rzecz Naszej społeczności lokalnej.

Dziękuje za uwagę.