Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

04.06.2019

Sesja absolutoryjna

W rydzyńskim Zamku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – sesja absolutoryjna. Była szczególna m.in. ze względu na rocznicę, w którą się odbyła.

30 lat temu, 4 czerwca 1989 r. odbyły sie w Polsce pierwsze, częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Uroczyste upamiętnienie tej rocznicy przygotowała Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie oraz Anna Prałat ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu.

Zanim radni przeszli do najważniejszego punktu sesji, zajęli się raportem o stanie Gminy Rydzyna. Raport ten oraz wotum zaufania dla burmistrza to nowe instytucje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie  Po rozpatrzeniu raportu radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

Później rozpoczęła się procedura absolutoryjna. Radni – również jednogłośnie – podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.