Ruszamy z rozbudową SP Rydzyna

Ruszamy z rozbudową SP Rydzyna

01.03.2019

Ruszamy z rozbudową SP Rydzyna

Przystępujemy do realizacji oczekiwanej inwestycji!

Pierwszy krok został poczyniony. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie (budynek przy ul. Wolności 14a).

Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej ma nastąpić do 20.08.2019r. Na całość prac składają się opracowanie koncepcji, projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji SSTWiOR, całkowity koszt to 91.143,00 zł.

Wykonawcą jest Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „EVPOL” Marek Łysiak.