Regulacja rzeczki Rów Polski

04.08.2014

Regulacja rzeczki Rów Polski

Trwają roboty budowlane związane z regulacją i obwałowaniem Rzeki Rów Polski od miejscowości Poniec do miejscowości Kłoda.

Generalnym wykonawcą jest Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych „DRENBUD” z Poznania, który zrealizuje inwestycje za cenę brutto: 15 398 730,38 zł. Inwestorem jest Rejonowy Oddział w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.