Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

13.02.2017

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania informacyjne pn: „Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego”

w dniu 10 stycznia 2018 r.o godz. 10.00 – 12:00 w Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4b 64-100 Leszno, sala nr 18

09.45 – 10.00

Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.45

Zasady korzystania z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Informacje
o projekcie i działalności Operatora.

10:45 – 11.30

Proces rejestracji w BUR oraz procedury uzyskania dofinansowania na szkolenia. Przedstawienie wniosku po stronie pracodawcy
i pracownika, umowy dotacji i niezbędnych załączników.

11.30 – 11.45

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

11.45 – 12.00

Pytania i odpowiedzi.