Przystępujemy do rozbudowy szkoły

17.03.2021

Przystępujemy do rozbudowy szkoły

W dniu dzisiejszym w imieniu Gminy Rydzyna Burmistrz Kornel Malcherek podpisał umowę z wykonawcą rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy ulicy Wolności. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy budynku byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentysty. Do każdej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Rydzyna na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota wsparcia dla naszego samorządu to 6 mln złotych. Wykonawca inwestycji wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zaoferował wykonanie zadania za kwotę 14,1 mln złotych i jest nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna. Przedsiębiorstwo to było wcześniej wykonawcą hali sportowej oraz „orlika” w Rydzynie.

Termin rozpoczęcia prac to kwiecień 2021 r., natomiast zakończenia – lipiec 2022 r.