Przetarg roboty budowlane

02.05.2016

Przetarg roboty budowlane

W dniu 29 kwietnia 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę dróg gminnych ul. Przemysłowa i ul. Krótka w Rydzynie”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w bip.rydzyna.pl w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 16.05.2016r., godz.10.00