Przetarg na przebudowę drogi w Dąbczu

Przetarg na przebudowę drogi w Dąbczu

10.09.2018

Przetarg na przebudowę drogi w Dąbczu

Rozpisany został przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Dąbcze. Termin realizacji zadania 30.11.2018 r.

Droga gminna w miejscowości Dąbcze  w kierunku bloków tworzy ciąg komunikacyjny o charakterze lokalnym, obsługujący istniejącą zabudowę mieszkalną i gospodarczą zlokalizowaną przy tej drodze.
W chwili obecnej droga ta posiada nawierzchnię gruntową umocnioną kruszywem łamanym o znacznym stopniu degradacji i wymagającą nowej konstrukcji jezdni, wraz z odwodnieniem . Po lewej stronie drogi znajdują się budynki mieszkalne, a po prawej stronie są zabudowania gospodarcze.
Projekt zakłada pobudowanie nowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości jezdni 5,50 m, obramowanej krawężnikiem betonowym. Po stronie lewej drogi projektuje się chodnik z kostki betonowej o szer. 2,00 m. Projektowana droga posiada podziemną infrastrukturę techniczną tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną i fragmentarycznie deszczową.

Więcej informacji w BIP