Przedszkole z dofinansowaniem

10.05.2016

Przedszkole z dofinansowaniem

Wniosek na budowę przedszkola w Rydzynie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Oznacza to, że nie ma w chwili obecnej żadnych przeciwwskazań do rozpoczęcia inwestycji.

Łączny koszt całej budowy szacowany jest na 7 464 217,85 złotych, z czego 4 249 948,52 złotych samego dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Przedszkole powstanie na terenie pomiędzy boiskiem „Orlik” a Wiatrakiem „Józef” w Rydzynie. Inwestycja powinna rozpocząć się w lipcu 2017, a zakończyć w lipcu 2018, tak aby dzieci mogły rozpocząć naukę od roku szkolnego 2018/2019. Wsparcie na tę inwestycję Gmina Rydzyna otrzyma w związku z podpisanym w zeszłym roku Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Więcej informacji