Przedsiębiorco! Szukasz zabezpieczenia wygranego przetargu?

02.02.2021

Przedsiębiorco! Szukasz zabezpieczenia wygranego przetargu?

 

Przedsiębiorco! Szukasz zabezpieczenia wygranego przetargu?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie !
Skorzystaj z PORĘCZENIA SFPK!

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wprowadził do swojej oferty produkty, najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorców w ostatnim czasie:

 

 • PORĘCZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 • PORĘCZENIA USUNIĘCIA WAD I USTEREK
 • PORĘCZENIA ZWROTU ZALICZKI

 

Poręczenia skierowane są do mikro, małych, średnich firm mających siedzibę na terenie woj. wielkopolskiego do przetargów zgodnie z przepisami PZP i udzielane są w ramach projektu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

 

Parametry produktu:

 

 • łączne zaangażowanie Przedsiębiorcy i jednostek powiązanych z tytułu produktów wynosi 1,3 mln zł,
  w uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zwiększeniu łącznej wartości z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 2,2 mln zł.
 • poręczenie gwarancji na max okres 87 miesięcy,
 • zabezpieczenie umowy: weksel własny in blanco,
 • prowizja od kwoty poręczenia gwarancji, stawka roczna w zakresie: 0,90% – 3,80% (uzależniona od oceny ryzyka). Nie mniej niż 400 zł. Brak dodatkowych opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku!

 

Głównymi zaletami skorzystania z zabezpieczenia w postaci poręczenia jest:

 • brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych, tym samym zwiększenie kapitału obrotowego,
 • dogodna dla MSP procedura przyznania i wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczenia,
 • wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu,
 • niższy koszt otrzymania poręczenia,
 • utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie,
 • zwiększenie szansy na terminowe wywiązywanie się z realizacji umowy !

 

Przedsiębiorco! Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

tel. 65 572 77 45, 65 572 77 12

e-mail: info@fundusz.gostyn.pl.

 

 

MŚP informacja o NWU

 

Autor materiału:

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Rynek 6, 63-800 Gostyń

www.fundusz.gostyn.pl