Przebudowa ulicy Dembowskiego

02.04.2014

Przebudowa ulicy Dembowskiego

Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Rydzyna – ulica Dembowskiego.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne “DROGOMEL” z Góry, które zrealizuje inwestycję za kwotę 256.060,85 zł. Prace budowlane mają zostać zakończone do 30 czerwca br.