Przebudowa ulicy Dembowskiego zakończona

06.06.2014

Przebudowa ulicy Dembowskiego zakończona

Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Rydzyna – ulica Dembowskiego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne “DROGOMEL” z Góry. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 238 977,43 zł i był niższy od pierwotnie planowanych kosztów o ponad 17 tys. zł.