Przebudowa oczyszczalni ścieków

28.04.2017

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 20 kwietnia 2017 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi pt.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”.

Gmina Rydzyna otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda. Równoważna Liczba Mieszkańców Aglomeracji wynosi obecnie 7205 RLM, natomiast docelowe ładunki sprowadzane do oczyszczalni szacuje się na ok. 9900 RLM (łącznie z przemysłem, usługami i nieczystościami ciekłymi dowożonymi – ścieki ze zbiorników bezodpływowych i osady z oczyszczalni przydomowych). Projektowaną oczyszczalnię zaliczyć można do obiektów o średniej wielkości w warunkach wielkopolski. Całość projektu zostanie zrealizowana do 30 kwietnia 2018 roku.