Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

07.11.2023

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.