Promocja Rydzyny przez sport

Promocja Rydzyny przez sport

11.02.2019

Promocja Rydzyny przez sport

Kwota 120 000 zł rozdysponowana została pomiędzy organizacje pozarządowe, które złożyły oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Pierwsze umowy na realizację zadań zostały już podpisane.

Klub Sportowy Wamet Dąbcze otrzyma 15 000 zł na realizację zadania pn. rozwój klubu sportowego Dąbcze (tenis stołowy).

Rydzyński Klub Sportowy „Rydzyniak” Rydzyna otrzyma 56 000 zł na realizację zadania pn. prowadzenie szkolenia sportowego – piłka nożna.

Stowarzyszenie Motocyklowe PitBike Rydzyna otrzyma 7 000 zł na realizację zadania pn. szkolenie w jeździe na pitbike’ach.

Rydzyńska Akademia Piłkarska otrzyma 14 000 zł na realizację zadania pn. prowadzenie szkolenia sportowego – piłka nożna.

Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna otrzyma 15 000 zł na zadanie pn. realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie Miasta i Gminy Rydzyna.

Stowarzyszenie Sportowe R-team Rydzyna otrzyma 9 000 zł na realizację zadania pn. przygotowanie sportowe do startu w sezonie 2019 wg kalendarza Leszczyńskiej Ligi Rowerowej.

Klub Sportowy „Sfinks Rydzyna” otrzyma 4 000 zł na realizację zadania pn. roczne szkolenie taekwondo olimpijskim dzieci i młodzieży.

 

Wszystkie kluby i stowarzyszenia, które otrzymują środki na realizację zadań zobowiązane są do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Rydzyna. Promują tym samym naszą gminę (m.in. poprzez stroje, banery)