Prace przy budowie oczyszczalni

07.06.2017

Prace przy budowie oczyszczalni

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.

W chwili obecnej prowadzone są pracy budowlane przy tzw. reaktorach biologicznych. Po skierowaniu ścieków do wspomnianych urządzeń będzie rozpoczynał się proces oczyszczania sposobem biologicznym. W bioreaktorach zachodzą najważniejsze i najtrudniejsze technologicznie procesy, czyli rozkład materii organicznej i usuwanie ze ścieków związków biogennych. Dzieje się tak za sprawą wielu gatunków bakterii zamieniających ścieki w przezroczystą, bezpieczną ciecz, która w końcowym procesie oczyszczania trafi do Rowu Polskiego.
Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu br., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na kwiecień 2018 roku.