Prace geodezyjne

Prace geodezyjne

18.04.2019

Prace geodezyjne

Starostwo Powiatowe w Lesznie informuje, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki:

INFORMACJA