Pomoc finansowa na drogę w Kłodzie

10.06.2015

Pomoc finansowa na drogę w Kłodzie

28 maja rydzyński magistrat dostał informację o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 103 969,51 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi w Kłodzie, wzdłuż osiedla domów mieszkalnych, tuż za Kombinatem 2000.

W dniu 9 czerwca została podpisana umowa w siedzibie Agencji. W zadaniu pod nazwą:”Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi od km 0+000 do km 0+142 na działkach 615/3, 615,/5, 671/6, 617/12, 617/15 w miejscowości Kłoda, gm. Rydzyna” przewiduje się, że nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8cm wraz z krawężnikami, wykonaniem odwodnienia, kończąc na rozłożeniu warstwy humusu i obsianiem tych miejsc trawą. Prace nad tą drogą rozpoczną się w sierpniu br.