Platforma dla osób niepełnosprawnych

17.12.2013

Platforma dla osób niepełnosprawnych

Zakończono realizację inwestycji pn. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie. Inwestycja polegała na budowie  platformy dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania wyniósł 35 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 12,5 tys. zł. Wykonawcą była firma Exwind S.C. z Leszna.