Otwarcie drogi w „Małej Kłodzie”

18.06.2021

Otwarcie drogi w „Małej Kłodzie”

Dziś, w towarzystwie zaproszonych gości,  odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi prowadzącej przez „Małą Kłodę”.

W 2020 r. rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda (tzw. „Mała Kłoda”)

Wartość całego zadania opiewała na kwotę 2.219.661,51 zł z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Fundusz Dróg Samorządowych wyniosło 1.253.408,02 zł

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jan Dziedziczak sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Tomasz Ławniczak poseł na Sejm RP, przewodniczący komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Roman Skiba Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny, Grzegorz Brzeskot prezes Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, Wiesław Furmaniak projektant, inspektor nadzoru, Andrzej Kielański inspektor nadzoru, Jerzy Nawrocki przedstawiciel wykonawcy inwestycji firmy DROG-BUD, Tomasz Szulc radny powiatowy, Marcin Otto RRM Rydzyny oraz sołtys Kłody, Radosław Kulus RRM Rydzyny, Karol Dembicki RRM Rydzyny, Julian Kruczek RRM Rydzyny.