Ogłoszenie WKU Leszno

01.06.2016

Ogłoszenie WKU Leszno

W związku z planowanym zwiększeniem limitów powołań do służby przygotowawczej w 2016 i 2017 roku. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba zakwalifikowana przez okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Wnioski można składać bezpośrednio w WKU począwszy od 15.06.2015.

Terminy szkoleń w 2016 roku i szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod nr tel. 261677224. Zwiększone limity miejsc w 2016 roku

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:

  • obywatelstwo polskie
  • zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia „A”
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
  • nie karalność za przestępstwa umyślne