Ogłoszenie o zamówieniu

07.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 07 września 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo – etap I”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w bip.rydzyna.pl w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 22.09.2015r., godz.9.00