Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

25.07.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 25 lipca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda”.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 12 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00.