Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

04.04.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 4 kwietnia 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rydzynie oraz w Dąbczu wraz z przyłączami”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00.