Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

25.03.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 25 marca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2007-2013.