Ogłoszenie

29.06.2017

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie zatrudni na zastępstwo pracownika ds. gospodarki mieszkaniowej.

Zakres obowiązków na stanowisku: zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy.

Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe,
  • preferowane zgodne z zakresem obowiązków i dwuletni staż pracy.
  • Atut stanowić będą kompetencje potwierdzone odpowiednimi świadectwami.

Aplikacje zawierające przebieg pracy zawodowej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje można składać do dnia 10 lipca 2017r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie.
Oferowane zatrudnienie nie stanowi naboru w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych. Warunki zatrudnienia zostaną zaoferowane w rozmowie kwalifikacyjnej.